De FLEXIBELE SCHAKEL voor uw PERMANENTE VERBINDING

NEN 4400-1 Gecertificeerd

Nijenhuis uitzendburo is een NEN 4400-1 gecertificeerd uitzendbureau

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. 
Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse
markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het
register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

                                                                                                                                                          

Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.
Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor
verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het
SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de
inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.
 
Sinds januari 2010 geldt dat inleners die personeel inlenen van een gecertificeerd uitzend-bureau worden
gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag.
Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners
die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van
eventuele aansprake-lijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen
en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in
de wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012. (Bron: SNA)