De FLEXIBELE SCHAKEL voor uw PERMANENTE VERBINDING

Nieuws

WIJZIGING AANTONEN IDENTITEIT UITZENDKRACHT BIJ INLENER (02 april 2014)

WIJZIGING AANTONEN IDENTITEIT UITZENDKRACHT BIJ INLENER

 

De opvatting van de belastingdienst was - tot voor kort - dat de inlener de identiteit van de werknemer aan kon tonen door onder meer een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht op te nemen in zijn administratie. Hier is de Belastingdienst onlangs op teruggekomen.   

Om misverstanden te voorkomen volgen hieronder de regels die nu gelden.

DE UITZENDONDERNEMING:

Als uitzendonderneming (juridisch werkgever) bent u nog steeds verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht in uw eigen loonadministratie te bewaren. Dit moet u als werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting. Hierin is niets veranderd.

DE INLENER:

De inlener mag alleen maar een kopie van een identiteitsbewijs van de uitzendkracht maken en bewaren als de wet dit voorschrijft.

In de volgende gevallen mag de inlener geen kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht in zijn administratie opnemen omdat de wet dit niet voorschrijft:

  1. Uitzendkrachten met de Nederlandse nationaliteit
  2. Uitzendkrachten die onderdaan zijn van de Europese Unie, de Europese Ruimte of Zwitserland
     

In het volgende geval mag de inlener wel een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht in zijn administratie opnemen omdat de Wet arbeid vreemdelingen dit verplicht:

  1. Uitzendkrachten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en geen onderdaan zijn van de Europese Unie, de Europese Ruimte of Zwitserland.

( Bron: www.belastingdienst.nl )