De FLEXIBELE SCHAKEL voor uw PERMANENTE VERBINDING

Lassen

Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij het materiaal op de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand wordt gebracht, terwijl al of niet materiaal met ongeveer dezelfde samenstelling wordt toegevoegd, waarbij continuïteit ontstaat tussen de te verbinden delen.

Anders dan bij solderen smelt bij lassen ook het materiaal van het werkstuk, dus niet alleen het toevoegmateriaal.

Er zijn in de loop van de tijd veel verschillende lasprocessen ontwikkeld, allen met specifieke kenmerken en toepassingsgebied. Grofweg kunnen ze ingedeeld worden in 6 hoofdgroepen (waarbij de laatste groep een 'verzamelgroep' is) n.l.

  1. - Booglassen
  2. - Elektrisch weerstandlassen
  3. - Autogeen lassen
  4. - Druklassen
  5. - Bundellassen
  6. - Overige lasprocessen

De eerste groep zijn de bekendste en meest voorkomende lasprocessen zoals: MIG lassen, MAG lassen, TIG lassen en Booglassen met beklede elektrode (BMBE) in de volksmond ook wel elektrode lassen genoemd.

 

De bekendste processen uit de tweede groep zijn puntlassen en rolnaad lassen. Overige weerstandlasprocessen zijn: projectielassen, hoogfrequent weerstandlassen en afbrandstuiklassen

 

De derde groep is Autogeen lassen. Het is een op zichzelf staand proces waarbij d.m.v. een menggas van acetyleen met zuivere zuurstof een vlam ontstaat met een zeer hoge temperatuur.

Autogeenlassen word ook wel gassmeltlassen of zuurstof-acetyleenlassen genoemd.

 

Druklassen is de vierde groep van lasprocessen. Enkele druklasprocessen zijn het kouddruklassen, gasdruklassen, wrijvingslassenen ultrasoonlassen.

 

De vijfde groep is bundellassen. Het bekendste bundellasproces is het laserlassen. Daarnaast is er ook nog het elektrobundellassen en het rontgenlassen.

 

De laatste groep lasprocessen bestaat uit die processen die niet ondergedeeld kunnen worden in de bovengenoemde groepen. Enkele van deze lasprocessen zijn: infraroodlassen, inductielassen, elektroslaklassen en exothermisch lassen. exothermisch lassen wordt ook wel thermietlassen genoemd en is bekend van het lassen van spoorstaven.