De FLEXIBELE SCHAKEL voor uw PERMANENTE VERBINDING

Nieuws

Bent u voorbereid op de NEN-EN 1090

Vanaf 01 juli 2014 vallen alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen, die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, onder de NEN-EN 1090 norm. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. 
De norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw. 
De verplichte geharmoniseerde norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het vervaardigen van en verhandelen van stalen en aluminium constructies.


Over de uitvoering van de nieuwe NEN-EN 1090 norm is bij de bedrijven veel verwarring ontstaan. Moet u bijvoorbeeld een lascoördinator hebben? Het antwoord daarop is: ja! Moet u een fabricagehandboek (soort ISO-handboek) hebben? Het antwoord hierop is ook: ja! 
Moet ik dan iemand op cursus sturen om lascoördinator te worden en moet ik dan alles registreren, net zoals bij ISO 9001? Het antwoord hierop is in veel gevallen wel.

 

De overgangsperiode van de NEN-EN 1090 is verlengd tot 1 juli 2014. Dat heeft de Standing Committee on Approximation of the Laws Relating to Construction Products in januari 2012 besloten. De CE-markering voor staal- en aluminiumconstructies en onderdelen daarvan zou eerst per 1 juli 2012 verplicht zijn, maar is uitgesteld tot 1 juli 2014.

 

Niet gecertificeerd en tóch dit soort bouwproducten maken, betekent dat u een economisch delict pleegt, maar misschien nog wel gevaarlijker, uw verzekering dekt een eventuele schade niet meer, met alle risico’s van dien! 

Wanneer u als bedrijf bijvoorbeeld voor de EXC 2 bent gecertificeerd en een opdracht kunt krijgen in een hogere EXC-klasse, mag u de klus nog wel aannemen, maar niet meer zelf maken. 

Al met al is het verstandig om tijdig maatregelen te nemen, in ieder geval ruim vóór 1 juli 2014.

 

( Bron: www.NEN1090.nl)