De FLEXIBELE SCHAKEL voor uw PERMANENTE VERBINDING

Nieuws

Uw lassers certificeren ? Ook dit kan Nijenhuis Uitzendburo BV voor u verzorgen

Lassen is een vak. Om dit vak uit te oefenen dient men over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken.
Om dit aan te tonen wordt steeds vaker door opdrachtgevers gevraagd naar gecertificeerde lassers.
Immers moeten gekwalificeerde lassers middels de halfjaarlijkse bevestiging, danwel door de 2-jaarlijkse verlenging van hun laskwalificatie aantonen dat zij nog steeds over voldoende vaardigheid beschikken om de gecertificeerde las volgens de bepaalde norm te lassen.

Nijenhuis Uitzendburo BV verzorgt de certificatie en kwalificatie van lassers op basis van de volgende normen: 

- NEN-EN-ISO 9606-serie
- NEN-EN-ISO 14732
- ASME section IX
- AWS D.1.serie

En lasmethodekwalificaties op basis van ondertaande normen:

- NEN-EN-ISO 15613 
- NEN-EN-ISO 15614-serie
- ASME section IX
- AWS D.1.serie.

Nijenhuis Uitzendburo heeft een door DNV-GL geautoriseerde examinator/revieuwer in dienst, welke de proef bij uw lassers zal afnemen (revieuwen)
Na visuele inspectie en acceptatie conform NEN-EN ISO 5817, zal het proefstuk onderworpen worden aan de vereiste NDO's danwel DO's.
Wanneer de uitkomsten van deze onderzoeken acceptabel zijn zal overgegaan worden tot het uitreiken van het lascertificaat (DNV-GL) conform de vooraf afgesproken norm(en). Dit gehele traject wordt door Nijenhuis Uitzendburo verzorgdt in eigen beheer.

 - Afname van de proef voor de lasserskwalificatie (lascertificaat) of lasmethode kwalificatie kan bij u op locatie.
   Dit kan eventueel ook op zaterdag of in de avonduren.
-  Een combinatie van de verschillende normen is mogelijk.

Voor vrijblijvende informatie, of wilt u 1 of meerdere lassers laten certificeren neem dan contact op met Nijenhuis Uitzendburo BV 0528-232538